سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
به پایان دو چیز نمی توان رسید : دانش و خرد . [امام علی علیه السلام]